Ga naar de inhoud

Welkom bij de Gentse Cultuurvereniging

Wie zijn we?

Wij zijn een cultuurfilosofische vereniging die al jarenlang haar steentje bijdraagt tot een beter begrip van de wereld. We nodigen jaarlijks een vijftal sprekers uit die vanuit hun eigen discipline met diepgang en zin voor nuance een reflectie aanbieden binnen het brede domein van onze cultuurfilosofische tradities. De lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek met interesse voor debat omtrent hedendaagse problemen en ontwikkelingen. Door met een cultuurhistorische blik die actualiteit te duiden en van een breder kader te voorzien, brengen we sprekers en toehoorders bijeen rond thema’s die ertoe doen: moderniteit, duurzaamheid, armoede, etc. Wat ons motiveert is de vraag hoe wij mens en wereld beter kunnen begrijpen. Die vraag nemen we tot uitgangspunt van verwondering.