Ga naar de inhoud

Bestuursleden

Toon Braeckman_BW

Antoon Braeckman

Gewoon hoogleraar hedendaagse politieke en sociale filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. 

Van 2008 tot 2019 was hij samen met Agnes Claeys voorzitter van de Gentse Cultuurvereniging.

NZ72_4448

Philippe Carron

Burgerlijk ingenieur zwakstroom (UG) en Postgraduaat Bedrijfsbeheer (KUL)

Heeft verschillende functies gehad in het bedrijfsleven en is recent lid geworden van de Gentse Cultuurvereniging, waar hij ook de rol van webmaster opneemt. 

Agnes-02

Agnes Claeys

Agnes Claeys, historica, was lerares geschiedenis aan de Sint-Bavohumaniora en pedagogisch begeleider voor de vakken geschiedenis en esthetica. 

Raf Debaene

Raf Debaene

Raf Debaene was tot 2018 docent filosofie aan de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool en maakt nu deel uit van de hoofdredactie van De Uil van Minerva, tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur.

Ignaas_Devisch_2020_112_BW

Ignaas Devisch

Voorzitter van de Gentse Cultuurvereniging

Hoogleraar medische filosofie & ethiek aan UGent
CEO Denktank Itinera
Schrijver en columnist bij De Standaard

NZ72_8628

Philippe Devos

Licentiaat rechten KUL en Filosofie
Advocaat aan de balie te Gent sinds 1980
Vice-Voorzitter van Consilium Iuris EWIV
Stichter van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak

NZ72_7479

Lucas De Coninck

Is de penningmeester van onze vereniging.

Marc BW

Marc De Kezel

Bijzonder hoogleraar aan Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschap, Radboud Universiteit, Nijmegen. 

NZ72_7480

Jacques De Visscher

Tot 2005 hoogleraar filosofie aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas-Gent en emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter van de Gentse Cultuurvereniging van 1978 tot 2008