Ga naar de inhoud

Martha Claeys: Trots. De Filosofie van een emotie (3/03/25)

Datum: March 3, 2025
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: La Concorde, Kouter 150, 9000 Gent
Komende spreekbeurten

Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor personen die snel gekrenkt zijn en voor opscheppers die op sociale media geen maat kennen. Wie trots is, plaatst zichzelf te veel in de kijker. Maar trots ligt ook ten grondslag aan emancipatie, en kan een krachtig wapen zijn bij protest. Met trots kun je jezelf beter op waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid. Filosofe Martha Claeys onderzoekt de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in onze woelige tijden van groot belang is. 

.

Martha Claeys

is doctor in de filosofie en doceert toegepaste ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Als schrijver en spreker onderzoekt ze hoe mensen zich goed tot elkaar kunnen verhouden. Ze laat zien dat een beter begrip van emoties zoals trots, woede en liefde, helderheid kan brengen in ethische vraagstukken.
In 2023 kwam haar debuut Trots. De filosofie van een emotie uit bij Boom. Trots won de Socrates wisselbeker 2024 en werd genomineerd voor de Hypatiaprijs. Samen met Lotte Spreeuwenberg maakt ze de filosofische podcast Kluwen.Inschrijven kan via e-mail: gentsecultuurvereniging@gmail.com